top of page

Sekretesspolicy

Vi på Kämpe Fitness värnar om din personliga integritet. Nedan följer övergripande information om hur Kämpe Fitness i enlighet med GDPR hanterar personuppgifter som vi är personuppgiftsansvarig för. Vi kommer lista hur och när vi samlar in personlig data, hur vi använder dem, under vilka omständigheter vi delger dem till andra och hur vi håller dem säkra. 

hur hanterar vi personuppgifter vid förfrågningar?

Kämpe Fitness behandlar personuppgifter för att kommunicera med den som genom kontaktformuläret på våran hemsida, mejlkontakt, kontakt på våra sociala medier eller på övriga sett kontaktat och delgivit oss information.

Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för ändamålet. Förfrågningar av ringa eller tillfällig betydelse gallras  senast efter ett år efter senaste kontakttillfälle.

hur hanterar vi personuppgifter när du köpt våra tjänster?

När du ingår avtal med oss eller köper någon av våra tjänster sparas dina uppgifter hos oss av några olika anledningar:

  • Ditt namn, email och eller adress sparas som del av våran redovisning. Uppgifterna sparas i minst 7 år som en del i en rättslig förpliktelse.

  • Som en del av våra avtal fyller du ofta i vår ansvarsförsäkran. Denna sparas upp till 10 år hos oss och den rättsliga grunden är att vi ingått avtal. 

  • När du köper våra tjänster PT eller PT-online kommer vi dokumentera din träningen. Att dokumentera din träning är nödvändig för ändamålet och det är den rättsliga grunden vi har att spara dina uppgifter. Uppgifterna sparas upp till 5 år efter senaste kontakt tillfälle.

  • När du är med på något av våra gruppass kan information om din träning komma att sparas för att följa din progression. Att dokumentera din träning är nödvändig för ändamålet och det är den rättsliga grunden vi har att spara dina uppgifter. Uppgifterna sparas upp till 2 år efter senaste kontakt tillfälle. Efter detta kan vissa uppgifter sparas som statistik men vi avidentifierar då uppgifterna.

hur delar vi med oss av din data

Vårt företag använder oss av wix.com platform. Wix.com tillhandahåller en online platform som tillåter oss att sälja våra produkter och tjänster till dig. Din data kan komma till att sparas i wix.com datalagringssystem, databaser och generella wix.com applikationer. Dem sparar dina data säkert bakom en brandvägg.

När du använder vår hemsida får vi tillgång till din IP adress, som används när du kopplar upp din dator/enhet mot internet, samt dator och anslutnings information. Vi kan också komma att använda oss av mjukvaruredskap så som Google Analytics, Google Search Consol, Google Adword, Facebook pixel och remarketing, för att mäta och samla in sessionsinformation så som svarstidevisningstid, interaktionsinformation, vilken metod som används för att navigera bort från hemsidan och liknande information. Syftet med detta är att kunna förbättra vår hemsida och förstå vår hur denne används samt för att kunna göra riktad reklam.

Användning av cookies

Vi använder oss av cookie på vår hemsida. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när gör saker på internet.  Det finns två olika typer av cookies "sessions" cookies som raderas när användaren stänger sin webläsare och "permanenta" cookies som sparas på din dator för att underlätta vid framtida besök på hemsidan.

Vi använder cookies för att:

  • Samla in och analysera beteendedata baserat på hur våran hemsida används sant räkna ut antal användare och trafik. Denna information används för att utveckla och förbättra vår hemsida samt för att förbättra användarupplevelsen.

  • Möjliggöra individanpassad kommunikation så som vårt chatt verktyg och kontaktformulär.

  • Visa information på hemsidan som till exempel Instagram feed.

  • I marknadsföringssyfte, bland annat cookies från Facebook pixel och Google Adwords.

  • Kunna tillhandahålla en användarvänlig hemsida och tjänster används cookie från wix.com.

  • För att kunna spara användarens val att acceptera eller inte acceptera vår sekretesspolicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätten att bli "bortglömd"

Du har rätt att få dina personuppgifter borttagna från våra register förutom i dem fall då det krävs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vänligen maila kampefitness@gmail.com om du önskar att fp dina personuppgifter raderade.

Rätten till rättelse av felaktiga uppgifter

Anser du att att uppgifterna rörande dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära den kompletterade eller rättade. Vänligen maila kampefitness@gmail.com om du önskar att få dina personuppgifter rättade eller kompleterade.

Uppdateringar av sekretesspolicyn

Vänligen notera att sekretsesspolicyn och användningen av cookies kan komma att uppdateras löpande och med omedelbar verkan. Ha därför som vana att se över vårt sekretessavtal med jämna mellanrum för att alltid hålla dig uppdaterad om hur vi använde dina personuppgifter.

Rätten att begära ut dina personuppgifter

Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har sparade om dig. Vänligen maila kampefitness@gmail.com om du önskar begära ut dina lagrade uppgifter.

bottom of page